Radni przyjęli budżet – dla jednych dobry i rozwojowy, według innych to budżet stagnacji i wyhamowania inwestycji.

Za nami jedna z najważniejszych sesji w roku – radni przyjęli budżet na 2024 rok. Planowane dochody to prawie 772 mln zł, wydatki zamykają się na poziomie 804 mln zł (704 mln zł to wydatki bieżące, 99 mln zł majątkowe). Dziura budżetowa w wysokości 32 mln 600 tys zł zostanie pokryta z zaciągniętego kredytu.

To budżet bez wizji rozwoju miasta i strategicznych inwestycji – komentowali podczas sesji radni PiS. Zwracali uwagę na fakt, że przy zadłużeniu miasta nie został uwzględniony stan zadłużenia miejskich spółek, a również te zobowiązania będą spłacać mieszkańcy.

Z kolei wg radnych KO i KN budżet Nowego Sącza jest budżetem dobrym i rozwojowym, zresztą jak mówił radny Leszek Zegzda szansą na inwestycje mają być odmrożone środki z KPO.

W trakcie głosowania nad budżetem nie zostały przyjęte poprawki zgłoszone przez klub PiS. Ostatecznie projekt budżetu został przegłosowany, za było 16 radnych, od głosu wstrzymali się radni PiS.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content