Uchwała w sprawie lokalizacji spalarni unieważniona przez WSA w Krakowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił część uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”. WSA stwierdził nieważność uchwały w zakresie dotyczącym umożliwienia lokalizacji na wskazanym terenie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (spalarnię śmieci chce przy ul. 29 Listopada budować prywatny inwestor, firma Newag)

Wspomnianą uchwałę do WSA zaskarżył wojewoda małopolski a główne zarzuty dotyczyły faktu, że przy sporządzaniu studium nie zostały wzięte pod uwagę negatywne opinie Powiatowej i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz WIOŚ.

Wyrok WSA to dla mieszkańców dobra wiadomość – mówi Ewa Stasiak-Kubacka z Komitetu Społecznego STOP Spalarni w Nowym Sączu – odala to, przynajmniej na razie widmo budowy na osiedlu prywatnej spalarni.

Wyrok nie jest prawomocny, w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia zostanie sporządzone pisemne uzasadnienie. Strony mogą się od niego odwoływać do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content