Będzie remont kolejnych trzech stopni na rzece Kamienica

Będzie remont kolejnych trzech stopni na rzece Kamienica. W ubiegłym roku Wody Polskie zakończyły prace inwestycyjne przy remoncie trzech, wytypowanych jako pierwsze stopni. Te miejsca wymagały pilnej interwencji ze względu na fatalny stan techniczny. Następnym etapem mają być prace na kolejnych stopniach, jak mówił prezes Wód Polskich Krzysztof Woś, pieniądze na ten cel zostały już zabezpieczone.

Realizowana na rzece inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa, poprawę stanu ekologicznego wód oraz udrożnienie przeszkód dla swobodnej migracji ryb. Dodatkowo wały odzyskują swój rekreacyjny charakter.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content