Sadzonki za baner. Nietypowa kampania wyborcza Pawła Szczygła

Paweł Szczygieł kandydat na posła z listy PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych wpadł na pomysł prowadzenia oryginalnej kampanii wyborczej. Zadeklarował, że za każdy, wydrukowany przez siebie baner wyborczy posadzi 11 sadzonek (ich liczba związana jest z miejscem na liście). Propozycje miejsc, gdzie może powstać „wyborczy” zagajnik może zgłaszać każdy.

Będą brzozy, buki, sosny, jodły i modrzewie ale LIPY nie będzie! Będzie też miododajna lipa i sadzonki krzewów oczywiście rodzimych na Zagajnik nie tylko dla #11SZCZYGŁA. Chcemy, aby ta inicjatywa była wspólnym wysiłkiem naszej społeczności, dlatego czekamy na Wasze sugestie – zachęca pomysłodawca akcji.

Co więcej, kandydat zobowiązał się do usunięcia – po zakończeniu kampanii wyborczej – wszystkich banerów i przekazaniu ich nieodpłatnie osobom i instytucjom które wyraża na to chęć, z pierwszeństwem dla instytucji charytatywnych i pożytku publicznego.

Mam propozycję dla Wszystkich biorących czynny udział w kampanii wyborczej – również możecie dołączyć się do naszej akcji. Zasadzę jedno drzewo za każde 11 użytych i przekazanych banerów. Razem możemy uczynić naszą kampanię wyborczą bardziej przyjazną dla środowiska i stworzyć wzór dla przyszłych pokoleńmówi Paweł Szczygieł.

Skip to content