Dotacje z Funduszu Leśnego zostaną przeznaczone na remonty dróg w powiecie

Ponad 9,5 miliona złotych – dofinansowanie w takiej wyskokości trafiło do powiatu nowosądeckiego. Środki pochodzą z Funduszu Leśnego i zostaną przeznaczone na remonty dróg. Dotacja zostanie przeznaczona na remont drogi powiatowej w Kamionce Wielkiej, modernizację drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, modernizację drogi powiatowej w Roztoce Wielkiej oraz budowę mostu w Czaczowie.

Wręczenie promes odbyło się w Starostwie Powiatowym.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content