NOVA musi zapłacić milionową karę, GIOŚ podtrzymał decyzję Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Miejska spółka NOVA będzie musiała zapłacić milionową karę. Kara została nałożona przez WIOŚ, który w trakcie kontroli wysypiska stwierdził wiele nieprawidłowości (w sumie nałożono 5 kar administracyjnych), najwyższa kara – w wysokości 1 mln zł została nałożona za składowanie odpadów poza czaszą składowiska.

Wprawdzie NOVA odwołała się od tej decyzji do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jdnak GIOŚ odwołanie odrzucił. I choć spółka ma prawo złożyć skargę na tę decyzję do WSA w Warszawie, to jej wniesienie nie wstrzymuje wykonania kary.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content