Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podsumowano inwestycje zrealizowane na drogach powiatu, przy wsparciu finansowym z Funduszu Leśnego. W konferencji z udziałem wójtów i burmistrzów miast i gmin Sądecczyzny wzięli również udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł. Spotkanie prowadził starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Skip to content