Już jutro rodzinne kolędowanie w PBW

Był Mikołaj, świąteczne warsztaty a teraz czas na wspólne śpiewanie kolęd. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zaprasza wszystkich czytelników (obecnych i przyszłych) na IV Rodzinne Kolędowanie. Poprowadzi je Grupa Kolędnicza „z Konikiem” z Podegrodzia a dla wszystkich uczestników przewidziano karnawałowy poczęstunek. Kolędowanie rozpocznie się 19 stycznia (czwartek) o godzinie 17.00.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka mieści się przy ul. Jagiellońskiej 61 w Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Biblioteka gromadzi szeroką ofertę tytułów czasopism specjalistycznych, zbiory audiowizualne, gry planszowe.  Służy wszystkim zainteresowanych pogłębianiem wiedzy. Wspomaga szkoły w procesie kształcenia, wychowania i opieki oraz nauczycieli w procesie rozwoju zawodowego i samokształcenia. Prowadzi współpracę z lokalnymi szkołami, przedszkolami, placówkami i instytucjami. Organizuje ciszące się zainteresowaniem szkół i przedszkoli projekty czytelnicze, lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy, warsztaty i konferencje edukacyjne dla uczniów i dorosłych. Biblioteka prowadzi wspomaganie pracy szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy, prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, publikuje w czasopismach bibliotekarskich i oświatowych a także jest organizatorem i współorganizatorem imprez lokalnych i ogólnopolskich.

źródło: PBW

Skip to content