Sądeckie Wodociągi realizują pionierski system wykrywania strat wody

Spółka Sądeckie Wodociągi realizuje, ponierski w skali kraju, system wykrywania strat wody.

Sieć spółki została podzielona na 69 obszarów. Każda strefa jest opomiarowana. Przepływomierze mierzą ilość wody, która wpływa do strefy i ilość wody, która z niej wypływa. Do każdej strefy są przyporządkowane wodomierze klientów i na bieżąco, dzięki nakładkom radiowym odczytywane są z nich dane. Te informacje za pomocą sieci 136 koncentratorów (przekaźników) wysyłane są do systemu Sądeckich Wodociągów i analizowane.

Dane dotyczące ilości wody, która wpłynęła do strefy,następnie informacje o ilości, która wypłynęła ze strefy i zużycie wody przez klientów w danej strefie, dają obraz poziomu ewentualnych strat wody. Straty mogą wynikać z kilku przyczyn. Są to między innymi awarie i kradzieże.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content