Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu i sądecki UTW – porozumienie o współpracy.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu i Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zawarły porozumienie o współpracy. 

Przedmiotem porozumienia jest podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz popularyzowania uczenia się przez całe życie, inspiracji i promocji edukacji czytelniczej i medialnej, nowatorskich metod upowszechniania czytelnictwa, prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie rozwijania i upowszechniania aktywności miedzykulturowej, wiedzy historycznej i postaw obywatelskich wśród osób starszych.

W imieniu PBW dokument podpisała Dyrektor Alina Marek a SUTW reprezentowały Prezes Wiesława Borczyk oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Jadwiga Banach.

Szczegóły w materiale filmowym

Skip to content