Duża podwyżka opłat za odbiór śmieci? Zdecydują radni

W punkcie obrad najbliższej Sesji RM Nowego Sącza – zaplanowanej na 29 listopada (wtorek) – znalazł się projekt uchwały zakładający podwyżkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z jego założeniami opłata ma wzrosnąć z 19 do 28,18 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Dotyczy to oczywiście osób, które odpady zbierają w sposób selektywny.

Jeśli mieszkańcy danej nieruchomości nie segregują odpadów, za ich odbiór zapłacą więcej bo aż 56,36 zł miesięcznie (stawka od osoby).

Projekt uchwały, nad którym pochylą się radni zakłada także zniżki. Będą one dotyczyć osób, które zdecydują się na kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku (warunkiem zwolnienia z części opłaty jest informacja właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji, że bioodpady stanowiące odpady komunalne powstałe na nieruchomości są zbierane w kompostowniku przydomowym). Zniżka wyniesie 2 złote od osoby. Na upust w tej samej wysokości mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny (warunkiem jest zamieszkiwanie danej nieruchomości przez członków rodziny wielodzietnej oraz ujęcie ich w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Pozostałe zmiany obejmą również opłaty za pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Opłaty za odpady zbierane selektywnie będą się kształtować następująco:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 24,00 zł,
2) o pojemności 240 l – w wysokości 48,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 220,00 zł,
4) o pojemności 5 000 l – w wysokości 1000,00 zł,
5) o pojemności 7 000 l – w wysokości 1400,00 zł,
6) o pojemności 10 000 l – w wysokości 2000,00 zł,
7) o pojemności 15 000 l – w wysokości 3000,00 zł,
8) o pojemności 16 000 l – w wysokości 3200,00 zł.

a za odpady niesegregowane będą dwukrotnie wyższe:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 48,00 zł,
2) o pojemności 240 l – w wysokości 96,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 440,00 zł,
4) o pojemności 5 000 l – w wysokości 2000,00 zł,
5) o pojemności 7 000 l – w wysokości 2800,00 zł,
6) o pojemności 10 000 l – w wysokości 4000,00 zł,
7) o pojemności 15 000 l – w wysokości 6000,00 zł,
8) o pojemności 16 000 l – w wysokości 6400,00 zł.

Przyczyną wzrostu opłat za „śmieci” jest wzrost kosztów ich odbioru. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały przeprowadzona analiza kosztów systemu wykazała, że opłaty pobierane od mieszkańców i od właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza nie pokrywają kosztów jakie miasto poniesie na realizację zadania.
Systematycznie rosnące koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami, jak również
czynniki zewnętrzne, m.in takie jak: wzrost kosztów energii, paliwa i płacy minimalnej,
spowodowały, że utrzymanie stawki opłaty na dotychczasowym poziomie tj. 19 zł od osoby nie
jest dłużej możliwe.

Warto też dodać, że w postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Nowego Sącza wzięła udział tylko jedna firma. Była to spółka komunalna NOVA, która za swoją usługę zaproponowała ponad 25 milionów 722 tysięcy złotych. Miasto przeznaczyło na ten cel 21 milionów 600 tysięcy złotych. Przetarg ostatecznie rozstrzygnięto i ofertę spółki NOVA uznano za najkorzystniejszą.

Poniżej publikujemy w całości project uchwały RM Nowego Sącza w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (źródło: https://www.nowysacz.pl/)

Uchwa³a Rady Miasta Nowego S¹cza w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokosci stawki oplaty za pojemnik lub worek o okreslonej pojemnosci oraz zwolnien z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwa³a Rady Miasta Nowego S¹cza w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokosci stawki oplaty za pojemnik lub worek o okreslonej pojemnosci oraz zwolnien z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwa³a Rady Miasta Nowego S¹cza w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokosci stawki oplaty za pojemnik lub worek o okreslonej pojemnosci oraz zwolnien z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwa³a Rady Miasta Nowego S¹cza w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokosci stawki oplaty za pojemnik lub worek o okreslonej pojemnosci oraz zwolnien z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Skip to content