Zarząd i mieszkańcy Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie zagadzają się na montaż anten telefonii komórkowej

Na budynku bloku przy ul. Partyzantów 16 w Nowym Sączu spółka P4, czyli operator Play, planuje zamonontować stację bazową telefonii komórkowej. Planowana stacja będzie miała 3 metry i znajdą się na niej 3 anteny kierunkowe. Operator argumentuje to koniecznością zapewnienia zasięgu, ciągłości i wysokiej jakości sygnału telefonii komórkowej oraz internetu.

Jednak na taką inwestycję nie zgadza się zarządca budynku czyli Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz sami mieszkańcy, którzy obawiają się oddziaływania anten. Spółdzielnia poinformowała o tym pisemnie spółkę P4, która z kolei wystąpiła na drogę sądową.

Jak poinformował nas Paweł Antończyk z biura prasowego Play – „budowa stacji bazowej w rejonie osiedli Barskie i Chruślice jest niezbędna, aby zapewnić mieszkańcom tego obszaru dostęp do nowoczesnych i niezawodnych usług telekomunikacyjnych (…)Wszystkie stosowane urządzenia nadawcze spełniają wymogi norm oraz polskiego prawa, a przed uruchomieniem podlegają obowiązkowemu badaniu pod kątem zgodności z obowiązującymi limitami emisji pola elektromagnetycznego do środowiska w miejscach dostępnych dla ludności. Jedynie w przypadku poprawnego wyniku takiego badania wykonanego przez niezależne, akredytowane laboratorium pomiarowe, możliwe jest uruchomienie stacji bazowej telefonii komórkowej”. Ponadto: „wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej, w myśl obowiązujących przepisów (ustawa o gospodarce nieruchomościami), zaliczane są do tzw. inwestycji celu publicznego.”

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content