Grybów. 3 tysiące osób bez wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że wczoraj, w ramach nadzoru sanitarnego, zostały pobrane próbki wody z Wodociągu Publicznego w Grybowie. Sprawozdania cząstkowe z badań wody wykazały w punkcie poboru SUW „Park ” obecność bakterii grupy coli, obecność Escherichia coli; w punkcie poboru: Hydrofornia H1 obecność bakterii grupy coli; w punkcie poboru SUW „Równie ” przekroczenie parametru mętności.

W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody, decyzją administracyjną nakazał dzisiaj, w terminie natychmiastowym, przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych celem uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego.

Liczba osób zaopatrywanych w wodę z Wodociągu Publicznego w Grybowie wynosi ok. 3000 osób.

Skip to content