Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął rekrutację

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął rekrutację. Seniorzy będą mogli skorzystać m.in. z zajęć psychologicznych, zajęć z z zakresu nowych technologii, zajęć ruchowych, wyjazdów edukacyjnych, zajęć ekologicznych, nauki gry w szachy i innych

Czas trwania rekrutacji?

 • od 11 lipca 2022 do 19 sierpnia 2022

Kto się może zapisać?

 • seniorzy z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

Jak się zapisać?

 • należy osobiście wypełnić deklarację członka słuchacza dostępną w biurze SUTW (Jagiellońska 18, Nowy Sącz)
 • przy zapisie należy uiścić składkę członkowską w wysokości 130 zł – płatna w całości, gotówką przy zapisie (prosimy o wyliczone kwoty).
  Czy udział w zajęciach jest dodatkowo płatny?
 • udział w zajęciach edukacyjnych jest bezpłatny. W przypadku niektórych działań mogą pojawić się dodatkowe koszty, które Słuchacz musi pokryć we własnym zakresie, jeżeli decyduje się na udział (np. za materiały na zajęcia artystyczne, dojazdy na miejsce zbiórek zajęć plenerowych, bilety na wydarzenia kulturalne, etc.). Informacja taka jest podawana przy rekrutacji na dane działanie

Gdzie nas znaleźć i jak się z nami skontaktować?

 • szczegółowe informacje i zapisy w biurze SUTW (budynek Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej – I piętro przy ul. Jagiellońskiej 18, Nowy Sącz – można wejść też od ul. Kościuszki, od podwórza za Kapliczką Szwedzką).
  Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00; tel.: 18-443-57-08, mail: sekretariat@sutw.pl; strona internetowa: www.sutw.pl
  Kiedy zaczynamy zajęcia?
 • już od września rozpoczynamy dla Słuchaczek i Słuchaczy pierwsze warsztaty: psychologiczne, z zakresu nowych technologii, zajęcia ruchowe, wyjazdy edukacyjne, zajęcia ekologiczne oraz naukę gry w szachy i inne.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstało w roku 2004 i nieprzerwanie prowadzi działalność edukacyjną dla seniorów z terenu Sądecczyzny.
Naszym celem jest aktywizacja Słuchaczy i Słuchaczek SUTW, ich integracja, budowanie poczucia przynależności społecznej, rozwijanie wiedzy, umiejętności, zdolności.
W bogatej ofercie SUTW znajdują się zajęcia o tematyce prozdrowotnej (w tym także wspierające aktywność fizyczną), artystycznej, kulturoznawczej, przyrodniczej, geograficznej, dotyczącej nauk społecznych, ekonomicznej, prawniczej, z zakresu nowych technologii, cyfryzacji, ekologii itp.
Podstawową formą działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są wykłady, organizowane w okresie październik – czerwiec, 3 razy w miesiącu.
Tematyka wykładów obejmuje: nauki humanistyczne, profilaktykę zdrowia, nowe technologie, nauki przyrodnicze, turystykę, psychologię, kulturę i sztukę, historię …
Inne zajęcia np. lektoraty, warsztaty z nowych technologii, gimnastyka, zajęcia na basenie, warsztaty dziennikarskie, psychologiczne, artystyczne, fotograficzne, malarskie, rękodzieło artystyczne, ekologiczne, trening zdolności poznawczych, dyskusyjny klub filmowy, czytelniczy klub seniora, nordic walking, szachy, wyjścia, wyjazdy i spacery edukacyjne, kulturalne…. są realizowane w wymiarze zależnym od możliwości finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenia.
Informacja o rekrutacji na dane zajęcia jest ogłaszana na wykładach SUTW, stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przesyłana mailowo do Słuchaczy i Słuchaczek SUTW.
Stowarzyszenie jest także wydawcą Biuletynu Sądeckiego UTW, który redagowany jest przez Słuchaczy i Słuchaczki SUTW, a potem bezpłatnie dystrybuowany wśród seniorów.
Przy realizacji działań współpracujemy z instytucjami kultury (m.in. MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, SBP im. J. Szujskiego w Nowym Sączu. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu), jednostkami samorządu (m.in. Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz), uczelniami wyższymi (m.in. PWSZ w Nowym Sączu, WSB- NLU w Nowym Sączu), innymi organizacjami pozarządowymi czy lokalnymi mediami.

Skip to content