Jubileusz 150-lecia OSP w Starym Sączu – podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości

„OSP w Starym Sączu dziękuje za okazaną pomoc i wsparcie wszystkim, którzy w różny możliwy sposób pomogli nam w organizacji Jubileuszu „150-lecia OSP Stary Sącz”

Szczególnie dziękujemy:

Prezydentowi RP Panu Andrzejowi Dudzie, którego obecność na głównej uroczystości w dniu 25 maja br. świadczy, że mamy społeczne uznanie w RP

– Głównemu Patronowi wydarzenia Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Witoldowi Kozłowskiemu

– Patronom Jubileuszu:

Staroście Nowosądeckiemu Panu Tadeuszowi Zarembie

Burmistrzowi Starego Sącza Panu Jackowi Lelkowi z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panu Andrzejowi Stawarskiemu i Państwu Radnym z naszej Gminy

Zarządowi Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Starym Sączu, zrzeszającemu: Starosądecki Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Starym Sączu, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „ADMA” w Grybowie, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Łąckie Krople Krwi” w Łącku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Ognista Kropla” w Krynicy Zdroju, którzy uczcili nasz Jubileusz oddaniem 1948 litrów 560 ml pełnej krwi

Dziękujemy wszystkim FIRMOM i instytucjom a także darczyńcom prywatnym, dzięki którym nasz Jubileusz miał wyjątkowy charakter.

Wszystkim obecnym w dniu 25 maja br. na Polach Papieskich Starosądeczanom z Rodzinami – dziękujemy za uświetnienie swoją obecnością i oddanie jej radosnego, przyjacielskiego przebiegu.

Zapewniamy, że tak jak dotąd nadal będziemy zawsze gotowi o każdej porze dnia i nocy do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.”

Prezes OSP

Roman Jop

ze swoimi Druhami Strażakami

Stary Sącz, 30 maja 2024 roku.

Skip to content