W poniedziałek zamkną ważne skrzyżowanie

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że od 23 maja do 29 maja planowane jest zamknięcie skrzyżowania ulic Traugutta-Nawojowska-29 Listopada z pozostawieniem prawoskrętu z ul. 29 Listopada w ul. Nawojowską i utworzeniem lewoskrętu z ul. Nawojowskiej w ul. 29 Listopada prawym pasem.


Od dnia 30 maja do 18 czerwca planowane całkowite zamknięcie skrzyżowania ulic Traugutta-Nawojowska-29 Listopada. Ulica Traugutta będzie zamknięta od skrzyżowania z ul. Krokowskiego i ul. Żulińskiego (zachowany będzie dojazd do posesji). Dojazd do posesji i zakładów zlokalizowanych przy ul. Nawojowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Traugutta możliwy będzie od strony ul. Kolejowej. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów deszczu) otwarcie skrzyżowania nastąpi w dniach 19-20 czerwca.


Zamknięcie skrzyżowania jest spowodowane koniecznością wykonania frezowania nawierzchni bitumicznej, korytowania pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniem studzienek ściekowych z przykanalikami, wykonaniem oświetlenia ulicznego, wykonaniem przebudowy sieci wodociągowej wzdłuż zamkniętego odcinka ul. Nawojowskiej iprzebudową sieci gazowej.

Objazdy zgodnie z załączoną mapą.

źródło: UM Nowego Sącza
Skip to content