W pawilonie przy ul. Armii Krajowej pozostanie sklep spożywczy, GSM ogłosiła przetarg na wynajem

Kilku najemców jest zainteresowanych prowadzeniem sklepu przy ul. Armii Krajowej. Przez 40 lat mieścił się tu sklep spożywczy prowadzony przez PSS Społem. Grodzka Spółdzielnia Miszkaniowa, która jest właścicielem pawilonu, wypowiedziała umowę najmu. Powód – procesy sądowe ciągnące się pomiędzy GSM a PSS Społem. Ta ostatnia wystąpiła z roszczeniami przejęcia na własność lokalu, argumentując, że partycypowała w kosztach budowy pawilonu. Na to nie zgodziła się spółdzielnia mieszkaniowa i sprawa trafiła do sądu, który orzekł, że roszczenia PSS Społem są bezpodstawne.

Jednak w związku z tym, że regulamin GSM zabrania zawierania umów z podmiotami, z którymi spółdzielnia jest w sporze, zarząd podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy.

Zanim jednak lokal zostanie wynajęty, musi przejść gruntowny remont. Jak mówi Jarosław Iwaniec prezes GSM w Nowym Sączu, pozostawiony po sklepie Społem pawilon jest w katastrofalnym stanie technicznym.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content