Pytania o kary dla Novej, spadek poziomu recyklingu i współpracę z gminami w sprawie polityki śmieciowej. Pytań wiele a odpowiedzi brak

W trakcie ostatniej Sesji RM omawiany był tylko jeden punkt. Dotyczył on planu zagospodarowania odpadów komunalnych dla Nowego Sącza oraz ewentualnego referendum w sprawie budowy spalarni. Mimo iż, sesja została zwołana na wniosek mieszkańców zabrakło na niej zarówno prezydenta jak i jego zastępców. Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content