Uchodźcy z Ukrainy odbiorą pesel w Tauron Arenie. Punkty będą też powstawać w innych miastach

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

16 marca rozpocznie się proces nadawania obywatelom Ukrainy numeru PESEL. Chodzi o uchodźców wojennych, którzy przekraczali granicę od 24 lutego. W Krakowie specjalny punkt zostanie uruchomiony w TAURON Arenie.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 20.00.

Kolejne punkty będą uruchamiane w innych gminach. Przedstawiciele samorządów przeszli już szkolenia dotyczące rejestracji obywateli Ukrainy i nadawania im numerów PESEL. M.in. 14 marca odbyło się szkolenie organizowane przez KPRM i MSWIA, w którym wzięły udział wszystkie małopolskie gminy (około 300 osób). Także dziś pracownicy Wydział Spraw Obywatelskich wraz z Wydziałem Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie przeprowadzili kolejne szkolenie dla wszystkich gmin. Odbyło się również spotkania on-line pracowników gmin z pracownikami MSWIA. Dodatkowo KPRM i MSWIA opracowały filmy szkoleniowe przedstawiające bardzo dokładnie sposób rejestracji Ukraińców oraz dokładną instrukcję użytkownika. Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich na bieżąco udzielają wsparcia, odpowiadając na pytania gmin.

W związku z napływem uchodźców do Krakowa powstał problem załatwienia wszystkich spraw związanych z normalnym funkcjonowaniem w mieście. W związku z tym uruchamiamy w Tauron Arenie punkt, w którym obywatelom Ukrainy będzie nadawany numer PESEL. Oprócz tego będzie też stanowisko ZUS-u, a także punkt Centrum Świadczeń Socjalnych, które będzie się zajmowało załatwianiem spraw związanych z wydawaniem świadczenia 300 zł, przysługującemu każdemu, kto po 24 lutego przekroczył granicę Polski i posiada status uchodźcy. Dla chętnych do podjęcia pracy będzie również punkt Grodzkiego Urzędu Pracy – w tej chwili mamy prawie 1000 ofert. Obecne będzie także stanowisko, na którym rozwiązywane będą problemy związane z edukacjąmówi prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

– Dziękuję Urzędowi Miasta Krakowa za szerokie przygotowania, które już zostały poczynione. Jednocześnie wspólnie apelujemy o to, aby nie wszyscy składali wniosek o PESEL zaraz pierwszego dnia. Rozłożenie tego procesu w czasie pozwoli zmniejszyć kolejki. Taki sam apel wystosował również Ambasador Ukrainy w Polsce, Pan Andrij Deszczycia. Termin złożenia wniosku nie będzie miał wpływu na udzielenie wsparcia. Bez względu na to, kiedy obywatele Ukrainy udadzą się do urzędu, mają zagwarantowaną ochronę prawną od dnia przybycia do Polski – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Skip to content