Radni odłożyli decyzję o podwyżce dla prezydenta Ludomira Handzla

Radni Nowego Sącza nie podjęli na razie decyzji w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla prezydenta Ludomira Handzla. Przypomnijmy, podwyżki wynagrodzeń burmistrzów i prezydentów zostały narzucone przez ustawę o zmienie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ustawa zakłada m.in. wzrost o 40% wynagrodzenia prezydenta czy burmistrza. W praktyce może to być maksymalnie 20 tys. 640 zł brutto, jednak nie mniej niż 80% tej kwoty czyli 16 tys. 36 zł brutto.

Prezydent Nowgo Sącza jest obecnie jednym z najmniej zarabiających samorządowców na Sądecczyźnie, na wniosek klubu radnych Koalicji Nowosądeckiej, jego pensja została obniżona do niewiele powyżej 5 tys. zł brutto. Teraz może wzrosnąć nawet kilkukrotnie a decydujący głos w tym przypadku mają radni.

Projekt uchwały zakładający podwyżkę dla prezydenta w wymiarze minimalnym (czyli 80% maksymalnego ustawowego wynagrodzenia) miał być procedowany podczas ostatniej sesji. Jednak na wniosek radnego Leszka Zegzdy (Koalicja Obywatelska) nie został wprowadzony do porządku obrad. Ma być procedowany na kolejnej sesji, razem z projektem podwyżek diet pobieranych przez sądeckich radnych.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content