Pomimo protestów mieszkańców nie zmieniają się plany budowy obwodnicy Piwnicznej

Nie ma podstaw do odstąpienia od projektu budowy obwodnicy Piwnicznej i przebudowy drogi krajowej DK 87. Mieszkańcy protestują przeciw inwestycji bo obawiają się, że spowoduje wzmożony ruch tranzytowy, co z kolei przełoży się nie tylko na poziom bezpieczeństwa ale także na zmniejszenie liczby przyjeżdżających tu turystów.

Obawy mieszkańców są nieuzasadnione, mówił podczas spotkania z dziennikarzami poseł Patryk Wicher. Planowana droga nie będzie miała charakteru korytarza transportowego, bo takie planowane są na przejściach w Barwinku i Chyżnem. Piwniczna będzie funkcjonowała jako przejście międzynarodowe, ale o charakterze regionalnym, co nie spowoduje drastycznego wzrostu ruchu tranzytowego.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content