Remont dworca PKP w Starym Sączu jeszcze w tym roku

źródło: UMWM

Jeszcze w tym roku powinny ruszyć prace przy przebudowie dworca kolejowego w Starym Sączu. Inwestor przedsięwzięcia czyli PKP S.A. otrzymał właśnie pozwolenie na budowę.

Dworzec po przebudowie ma zyskać nieco inną formę (nie jest objęty nadzorem konserwatorskim). Zmieniony zostanie układ drzwi i okien, zamiast dachu płaskiego pojawi się dwuspadowy, zmniejszona zostanie także poczekalnia. Budynek zostanie zmodernizowany pod względem instalacji oraz funkcji znajdujących się w nich pomieszczeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych.

fot. WMWM

Remontu doczeka się również otoczenie dworca, wykonane zostaną między innymi: wiaty rowerowe, parkingi, nowe ciągi komunikacyjne i oświetlenia terenu.

fot. UMWM

Dworzec w Starym Sączu to jedna z 12 inwestycji realizowanych w ramach projektu związanego z przebudową i budową dworców kolejowych Doliny Popradu. 4 z nich zostaną wyburzone i zbudowane od nowa, 8 obiektów zostanie przebudowanych, z uwzględnieniem ich modernizacji pod kątem potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Etap I obejmuje przeprowadzenie inwestycji na dworcach: Piwniczna Zdrój, Piwniczna, Zubrzyk, Stary Sącz, Rytro i Barcice. Dworzec kolejowy Piwniczna, Piwniczna Zdrój, Rytro i Barcice objęte są ochroną konserwatorską. Prace w zakresie ich przebudowy będą polegały na przywróceniu ich dawnego zewnętrznego wyglądu, a zarazem zmodernizowaniu wnętrz i dostosowaniu ich do obecnych standardów obsługi pasażerskiej.

Etap II obejmuje przeprowadzenie inwestycji dworcowych w miejscowościach: Młodów, Łomnica Zdrój, Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój oraz Milik. Dworce w miejscowościach Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój są objęte ochroną konserwatorską i prace w zakresie ich przebudowy będą także polegały na przywróceniu ich dawnego zewnętrznego wyglądu i dostosowania ich funkcjonalności do obecnych standardów obsługi pasażerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pasażerów o ograniczonej mobilności. Dworce w miejscowościach Młodów, Milik i Zubrzyk zostaną wyburzone ze względu na ich zły stan techniczny. Na miejscu starych budynków powstaną nowe obiekty dworcowe o powierzchni ok. 100 m2. Ich wygląd zostanie dopasowany do otoczenia i pozostałych obiektów znajdujących się na linii kolejowej.

Koszt wszystkich inwestycji to 55 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodzi z RPO WM na lata 2014-2020.

Skip to content