Rzeki mogą przekroczyć stany alarmowe

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega o intensywnych opadach deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm. Prawdopodobieństwo: 80%. Stopień zagrożenia: 2 stopień (w skali 3-stopniowej).

W związku z tym do godz. 20:00 w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, spodziewane są wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych – na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, lokalnie o charakterze gwałtownym. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo: 70%. Stopień zagrożenia: 2 stopień (w skali 3-stopniowej).

Skip to content