Wywieźli 624 tony azbestu

624 tony azbestu zniknęły z dachów domów powiatu nowosądeckiego. Dzięki programowi usuwania odpadów zawierających azbest i zaangażowaniu gmin, które finansowały go w 50% niebezpiecznej substancji pozbyło się 222 właścicieli nieruchomości. Koszt usunięcia jednej tony odpadów w tym roku wynosił 347,76 zł.

W latach 2018 – 2020 w ramach realizacji projektu i dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 85%, z terenu powiatu usunięto i przekazano do unieszkodliwienia ponad 3122 ton odpadów zawierających azbest, co wiązało się  z wydatkowaniem łącznie ponad 997 tysięcy złotych. Eternit usunięty został z 1191 posesji.

Program Usuwania Odpadów Zawierających Azbest jest realizowany w Powiecie Nowosądeckim od 2001 roku. Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, o czym świadczy ilość wpływających wniosków: 350 – 450 rocznie. Od rozpoczęcia projektu zrealizowano 4820 wniosków i usunięto ponad 12 350 ton azbestu. Łączne koszty usuwania i unieszkodliwienia odpadów wyniosły ponad 3 972 000 zł.

– Kontynuujemy wywóz odpadów zawierających azbest – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Pozyskane środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz nasz wkład własny z budżetu powiatu pozwalają na realizację kolejnych wniosków w latach 2021 – 2022. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Sądecczyzny.

Wnioski mieszkańców o usunięcie eternitu są przyjmowane na bieżąco i realizowane według kolejności ich złożenia.

Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu azbestu upływa w 2032 roku.

Skip to content