Będą protestować w obronie edukacji

fot. KOD_Małopolskie

W czwartek 17 czerwca o godzinie 18.00 – przed Muzeum Narodowym w Krakowie odbędzie się manifestacja pod hasłem „Ciemność widzę… protest przeciwko ideologizacji edukacji i nauki”. 

Organizatorami wydarzenia są organizacje obywatelskie, związki zawodowe nauczycieli i pracowników nauki oraz partie polityczne, które chcą pokazać swój sprzeciw wobec wprowadzania przez władze Ministerstwa Edukacji i Nauki do szkół i na uczelnie treści, które nie są oparte na wiedzy naukowej. Protest ma być również sprzeciwem wobec nacisków wywieranych na naukowców i edukatorów, prób przejmowania uczelni, zwalniania niewygodnych pracowników i tworzeniu nowych, ideologicznych, skrajnie konserwatywnych szkół.

W ostatnich miesiącach – zdaniem organizatorów protestu – nabiera rozpędu rządowy program wytwarzania nowych, skrajnie konserwatywnych i sprzyjających obecnej władzy elit. Powoływane są nowe uczelnie (np. Collegium Intermarium pod patronatem Ordo Iuris), a w wielu już działających mają miejsce próby ich przejmowania i pozbywania się niewygodnych pracowników. Najbardziej znane wydarzenia tego typu mają miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zastraszanie niepokornych intelektualistów stało się na tej uczelni normą.

– Nie ma naszej zgody na budowanie przez obecną władzę obrazu polskiego świata edukacji i nauki jako przestrzeni opanowanej przez złowrogie ideologie i pełne patologii, na dzielenie świata ludzi edukacji i nauki, nastawianie reszty społeczeństwa przeciwko nim przez deprecjonowanie wiedzy naukowej lub stawianie jej na równi z przekonaniami religijnymi czy ideologicznymi. Nie zapominamy także o wypowiedziach i działaniach obecnie rządzących, które osłabiają naszą pozycję oraz uczestnictwo w Unii Europejskiej, które jest kluczowe dla rozwoju edukacji i nauki – przekonują inicjatorzy protestu.

Domagają się także prawdziwej debaty na temat przyszłości polskiej edukacji, nauki i stworzenia nowoczesnej, europejskiej wizji jej przyszłości w najbliższych dziesięcioleciach, zwiększenia nakładów na edukację i naukę oraz zaprzestania ideologizacji nauczania na wszystkich jego szczeblach.

Skip to content