Trzy firmy chcą remontować Młyńską

Trzech wykonawców zgłosiło swoje oferty do przetargu na przebudowę ulicy Młyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Kilińskiego, Bulwar Narwiku, Krańcowa w Nowym Sączu. Najtańsza oferta, zgłoszona przez firmę ZIBUD z Kamienicy opiewa na kwotę 4,95 mln. Kolejną, złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM z Nowego Sącza, która chce remontować drogę za 6,39 mln zł. Cenę najwyższą zaproponowało ZBD z Nowego Sącza i wynosi ona 7,19 mln zł.

Przypomnijmy – zgodnie z założeniami projektu – wyremontowana ma zostać ulica Młyńska (od skrzyżowania z ulicą Długosza) wraz z przebudową skrzyżowania z DK 28 (Bulwar Narwiku, ul. Kilińskiego i Krańcowa). Prace mają się zakończyć jeszcze w 2021 roku.

Skip to content