Jeździsz na rolkach, deskorolce czy hulajnodze? 20 maja wchodzą w życie nowe przepisy

Nowe przepisy regulują nie tylko ruch hulajnóg elektrycznych, ale także rolkarzy, wrotkarzy czy osób jeżdżących na deskorolkach. Dotyczą zasad pierwszeństwa pomiędzy samochodami i innymi uczestnikami ruchu, o których prawo wcześniej nie stanowiło.

Nowe przepisy są bardzo podobne do tych, które mówią o korzystaniu z rowerów ale istnieją pewne różnice. Hulajnogą elektryczną mogą jeździć osoby, które posiadają i udowodniły podstawową znajomość przepisów ruchu drogowego czyli posiadacze karty rowerowej oraz prawa jazdy kat. AM, A1, B1 oraz T. Zgodnie z tymi przepisami ogranicza to możliwość korzystania z hulajnóg dzieciom poniżej 10 toku życia. Mogą one jeździć wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby, które ukończyły 18 lat, podobnie jak w przypadku rowerów, mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej bez uprawnień.

Gdzie można jeździć na hulajnodze elektrycznej?

– Podstawowym szlakiem dla hulajnóg elektrycznych ma być droga dla rowerów albo pas ruchu dla rowerów. Jeśli wzdłuż drogi prowadzi droga dla rowerów, użytkownik hulajnogi ma obowiązek po niej jechać.

Z jezdni osoba na hulajnodze może korzystać, jeśli nie ma drogi albo pasa dla rowerów. Jest to jednak możliwe tylko, gdy na danej drodze maksymalna dozwolona prędkość wynosi nie więcej niż 30 km/h. Jeśli dozwolona prędkość jest wyższa, korzystanie z jezdni odpada i pozostaje chodnik.

Po chodniku na hulajnodze elektrycznej można jechać, jeśli nie ma drogi albo pasa ruchu da rowerów, a dozwolona na jezdni prędkość jest wyższa niż 30 km/h.

Hulajnoga elektryczna do 20 km/h.

Hulajnoga elektryczna może poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h, a więc wolniej niż przeciętny rowerzysta. Niektórzy – zwłaszcza samorządy- wprost oczekują od firm oferujących hulajnogi elektryczne na minuty, że właściciele urządzeń elektronicznie ograniczą maksymalną prędkość tych pojazdów właśnie do 20 km/h.

Przy wyprzedzaniu rowerów, hulajnóg, użytkowników UTO, kolumn pieszych, motocyklistów, itp. należy zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m. Zamiar skrętu należy sygnalizować kierunkowskazem lub wyciągniętą ręką – jak na rowerze.

Uwaga, wyjątek: na chodniku hulajnogą można jechać z prędkością pieszego – przepisy nie określają jej precyzyjnie, ale w praktyce oznacza to: nie szybciej niż 6 km/h.

Co wolno kierującemu hulajnogą?

Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:jeździć w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu (granicą jest 0,2 promila);

-przewozić zwierząt, ładunków lub innej osoby;

-ciągnąć innych pojazdów i osób;

-czepiać się innych pojazdów;

-jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

-jechać bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy.

Jak zaparkować hulajnogę elektryczną?

Domyślnym miejscem do parkowania hulajnóg elektrycznych mają być wyznaczone obszary (lub stojaki), a jeśli ich nie ma, dozwolone będzie stawianie hulajnóg wzdłuż krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni, równolegle do niej. Należy zachować co najmniej 1,5 metra szerokości chodnika dla pieszych. Zakaz postoju lub zakaz zatrzymywania się na drodze wyklucza parkowanie hulajnogi na chodniku.

Urządzenia wspomagające ruch (UWR) czyli urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. A więc rolki, wrotki, deskorolki, monocykle bez silnika itp. Z takiego sprzętu można korzystać bez ograniczeń wiekowych i bez uprawnień. Mając UWR, można jechać po chodniku, po drodze dla pieszych i po drodze dla rowerów, pamiętając, że obowiązuje ruch prawostronny. Nie wolno jednak wjeżdżać na pas ruchu dla rowerów na jezdni. Na UWR nie wolno jeździć po alkoholu (w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości), nie wolno też przewozić zwierzęcia i ładunku.

Co ważne, przepisy dają użytkownikom hulajnóg elektrycznych te same przywileje co rowerzystom na drogach rowerowych. Kierujący samochodem, skręcając w drogę poprzeczną, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa nie tylko rowerzyście jadącemu na wprost, ale jeż osobom na hulajnogach, rolkach, itp. Użytkownicy hulajnóg mogą korzystać ze śluz dla rowerów.

Podsumowując:

Od 20 maja osoba na hulajnodze ma możliwość przemieszczania się po drogach legalnie i w razie wypadku spowodowanego przez osobę trzecią jest chroniona prawem, ale też zachowania obecnie częste i bezkarne, w tym jazda z prędkością ponad 30 km/h, stają się obecnie zabronione.

Skip to content