Renta rodzinna i emerytura na konto – dyżur eksperta ZUS

W poniedziałek 10 maja będzie można zapytać eksperta ZUS o rentę rodzinną. W czasie dyżuru telefonicznego seniorzy będą mogli dowiedzieć się jak założyć rachunek podstawowy w banku i bezpiecznie otrzymywać świadczenia emerytalne.

Renta rodzinna przysługuje bliskim zmarłego m. in dzieciom własnym, przysposobionym, wnukom, małżonkowi czy też rodzicom. Aby prawo do tego świadczenia zostało przyznane zmarła osoba, w chwili śmierci musiała mieć ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniać warunki do jej uzyskania. Zmarły mógł również pobierać emeryturę, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, świadczenie kompensacyjne, albo spełniać warunki do ich uzyskania.

W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć się więcej na temat renty rodzinnej m.in.: kto jest do niej uprawniony, jakie są warunki uzyskania tego świadczenia oraz jak starać się o rentę rodzinną.

Ekspert ZUS podpowie również jak założyć konto w banku (rachunek podstawowy) i zmienić sposób wypłaty świadczenia emerytalnego.

Dyżur odbędzie się w poniedziałek 10 maja 2021 r., w godzinach 10.00 – 12.00, pod numerem telefonu 18 449 85 45.

Skip to content