W Małoplsce wypłacono już połowę trzynastek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca trzynastki z kwietniową emeryturą lub rentą.  Małopolskie placówki wypłacą w sumie ok. 707 tys. dodatkowych rocznych świadczeń. Do tej pory trzynastkę otrzymało ponad 369 tys. osób w naszym województwie.

Dotychczas krakowski oddział wypłacił 136,8 tys. dodatkowych świadczeń, natomiast sądecki 76,6 tysiąca. Chrzanowski ZUS przekazał „13-tki” 93,5 tys. osób, a tarnowska placówka przeszło 62 tysiącom.

Trzynastki trafią do uprawnionych razem ze świadczeniem za kwiecień, w standardowym terminie wypłaty emerytury czy renty. Terminów jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.

Wysokość trzynastego świadczenia wynosi 1250,88 zł brutto. Aby je otrzymać nie trzeba składać wniosku, bo zostanie wypłacone osobom uprawnionym z urzędu.

Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które pobierają m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Te osoby otrzymają „trzynastkę”, o ile do 31 marca miały ustalone prawo do jednego z tych świadczeń. Natomiast jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to „trzynastka” nie będzie przysługiwać.

Warto dodać również, że z dodatkowego rocznego świadczenia ZUS nie dokonuje potrąceń i egzekucji.

Szczegóły w materiale filmowym

Skip to content