Za brak skrzynki na listy 10 tysięcy złotych kary. Od soboty wyższe mandaty

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2021 roku zmienia stawki mandatów karnych za niektóre wykroczenia. Nowe prawo obowiązuje od soboty 10 kwietnia.

Ze zdecydowanie wyższymi mandatami muszą liczyć się np. właściciele psów i palacze, ale również właściciele nieruchomości. Do czego są zobowiązani i co im grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

Właściciel nieruchomości musi sprzątać, odśnieżać i zabezpieczyć posesję.

Wg obowiązujących przepisów właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać porządek i czystość w obrębie swojej własności. Kto regularnie nie sprząta, musi się liczyć z mandatem wysokości od 50 do 250 zł. Dodatkowy obowiązek spoczywa na osobach, które posiadają zwierzęta. Muszą zabezpieczyć posesję przed wydostaniem się np. psa. Konieczne jest więc postawienie płotu albo przynajmniej kojca i upewnienie się, że zwierzę nie może uciec. Za zaniedbanie tego obowiązku grozi mandat w wysokości 250 złotych, jeśli pies jest natomiast zaliczany do agresywnych, kara wzrośnie do 500 zł. Mandat grozi też za brak numeru domu na budynku. Władze mogą za ignorowanie tej regulacji zażądać 250 zł. Jeszcze surowiej karany jest brak skrzynki na listy. W tym wypadku kara może być wyjątkowo surowa – w zależności od szkodliwości czynu wynosi od 50 do nawet 10 tys. zł. W miesiącach zimowych warto pamiętać o odśnieżaniu chodnika – za brak wypełnienia tego obowiązku grozi nawet 1500 zł kary. Dodatkowe roszczenie może wnieść poszkodowany, który np. poślizgnie się przed naszym domem i dozna uszczerbku na zdrowiu.

Nowe przepisy dotyczą także osób spacerujących z psem.

Od 10 kwietnia 2021 r. grzywna za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia będzie wyniosła od 50 do 250 złotych. Mandat za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka wzrośnie zaś do 500 zł.

Warto także pamiętać o przestrzeganiu obowiązku noszenia maseczki czy zachowanie dystansu.

Za niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, przewidziano karę grzywny w wysokości od 100 do 250 złotych.

Rozporządzenie nakłada także nowe obowiązki na przewoźników (czyli m.in. taksówkarzy, motorniczych, czy kierowców busów i autobusów) oraz precyzuje zapisy dotyczące sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Skip to content