Krynicki policjant doceniony. Oddał 21 litrów krwi

Sierżant sztabowy Andrzej Czerwińczak, który na co dzień służy w Komisariacie Policji w Krynicy-Zdroju został odznaczony przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Swoją krwią policjant dzieli się już od kilkunastu lat – łącznie oddał ponad 21 litrów  tego cennego płynu.

Krew to bezcenny dar. Ani jej ani innych produktów krwiopochodnych nie da się wyprodukować w laboratorium – potrafi to tylko ludzki organizm. Oddając jedną jednostkę krwi można uratować życie aż trzech osób, dlatego tak ważne jest dzielenie się tym cennym płynem. Policjanci oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, organizując i włączając się w akcje krwiodawstwa, niejednokrotnie dowiedli, że nie są obojętni na los potrzebujących, a wielu zostało już wyróżnionych za swoją wzorową postawę.

Wśród nich jest krynicki policjant sierż. sztab. Andrzej Czerwińczak, który został uhonorowany przez  Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, która jest przyznawana Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Policjant otrzymał to wyróżnienie pod koniec 2020 roku, ale z uwagi na pandemię koronawirusa wręczenie odznaki zostało przesunięte na późniejszy termin.

Sierż. sztab. Andrzejowi Czerwińczakowi odznaczenia pogratulowali przełożeni, a także Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – Łukasz Guliński, który w liście okolicznościowym skierowanym do policjanta wyraził wdzięczność za jego ofiarną postawę: „Nie da się przecenić ofiarności Człowieka, który podejmuje decyzję, by dzieląc się cząstką siebie ratował innym zdrowie i życie! Dziękujemy za szlachetną postawę wyrażoną wieloletnim oddawaniem krwi. Jesteśmy przekonani, że Pańskie działanie jest wzorem do naśladowania dla innych, a dla Pana satysfakcją z niesienia pomocy, a nawet ratunku potrzebującym.”

Skip to content