Nieprawidłowości, które wykazała kontrola WIOŚ w spółce Nova – przerwana sesja Rady Miasta

Wtorkowa Sesja Rady Miasta została zwołana aby przedstawić wyniki kontroli przeprowadzonej przez spółkę Nova oraz działań podjętych przez zarząd spółki.

Jak już informowaliśmy, kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, o których podczas sesji mówiła Ewa Gondek kierownik sądeckiej delegatury WIOŚ. Radni mogli także zobaczyć film nakręcony podczas kontoli. Zarzuty to m.in składowanie odpadów niebezpiecznych, które nigdy nie powinny się na składowisku znaleźć (np odpady medyczne), składowanie odpadów, które powinny zostać przetworzone czy śmieci deponowane poza miejscem do tego przeznaczonym.

Z wynikami kontroli nie zgadza sie zarząd spółki Nova, który przedstawił obszerne wyjaśnienie.

Obrady przerwano, ponieważ radni chcieli się zapoznać z materiałami dostarczonymi przez spółkę. Sesja będzie kontynuowana w najbliższy poniedziałek.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content