Nieprawidłowości, które wykazała kontrola WIOŚ w spółce Nova – przerwana sesja Rady Miasta

Wtorkowa Sesja Rady Miasta została zwołana aby przedstawić wyniki kontroli przeprowadzonej przez spółkę Nova oraz działań podjętych przez zarząd spółki.

Jak już informowaliśmy, kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, o których podczas sesji mówiła Ewa Gondek kierownik sądeckiej delegatury WIOŚ. Radni mogli także zobaczyć film nakręcony podczas kontoli. Zarzuty to m.in składowanie odpadów niebezpiecznych, które nigdy nie powinny się na składowisku znaleźć (np odpady medyczne), składowanie odpadów, które powinny zostać przetworzone czy śmieci deponowane poza miejscem do tego przeznaczonym.

Z wynikami kontroli nie zgadza sie zarząd spółki Nova, który przedstawił obszerne wyjaśnienie.

Obrady przerwano, ponieważ radni chcieli się zapoznać z materiałami dostarczonymi przez spółkę. Sesja będzie kontynuowana w najbliższy poniedziałek.

Szczegóły w materiale filmowym.

 1. Wojewoda Małopolski
  Marszałek Województwa Małopolskiego

  Proszę zablokować próbę popełnienia przestępstwa przez Handzla !

  Przestępstwo to polega na wybudowaniu wsiowego ministadioniku dla Sandecji Nowy Sącz na 4 tys. miejsc !
  Taki wsiowy ministadionik nie spełnia żadnych standardów dla stolicy subregionu i przynosi straty finansowe !

  Proszę zablokować próbę popełnienia przestępstwa przez Handzla !

  Przestępstwo to polega na wybudowaniu nowego Urzędu Miasta w sytuacji gdzie na Starówce Nowego Sącza jest pełno budynków nadających się na siedzibę Urzędu ( na przykład budynek po Policji) Również budynek po PZU przy Alejach Wolności do tego się nadaje
  Przestępstwo to polega na wyprowadzeni Urzędu Miasta z centrum Nowego Sącza, a tym samym wymarcie Starówki Miasta

  Radnych – tchórzy PiS Wybieram Nowy Sącz, którzy się temu nie sprzeciwili rozpędzić na cztery wiatry !

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Skip to content