Blisko 35 tysięcy osób w Małopolsce korzysta z „małego” ZUS

Do 10 lub 15 lutego przedsiębiorcy korzystający z małego ZUS plus mogą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe.

Każdy, kto korzysta ulgi w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe. Są to: ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub za pierwszy miesiąc, w którym wznowiono/rozpoczęto na nowo działalność prowadzoną w 2020 roku (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca). W tych formularzach płatnik wpisuje informację o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie i formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Z Małego ZUS plus korzysta w naszym województwie ponad 34,7 tys. osób. Na terenie krakowskiego ZUS to przeszło 15,8 tys. przedsiębiorców, a w sądeckiej placówce zgłosiło się 8,7 tys. osób. Z kolei w chrzanowskim ZUS z ulgi korzysta 5,5 tys. prowadzących działalność, natomiast w Tarnowie – 4,7 tysiąca. W całym kraju zgłoszonych jest ponad 341 tys. osób.

Kraków jest jednym z miast (obok Gdańska, Wrocławia i Warszawy), w którym zarejestrowano najwięcej zgłoszeń do tej ulgi.

Mały ZUS plus uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Osoby, które spełniają warunki i w 2021 r. pierwszy raz chciały skorzystać z ulgi, mogły zgłaszać się od 1 stycznia do maksymalnie 1 lutego tego roku.

Z małego ZUS plus skorzysta przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. złotych. Jeśli działalność była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Dodatkowym warunkiem, który uprawnia do ulgi, jest prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Mały ZUS plus przysługuje maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek społecznych. Składka zdrowotna jest opłacana w pełnej wysokości.

Skip to content