Instalacja RTO Tokai Cobex Polska – inwestycja w walce o czystsze powietrze

To najbardziej efektywne energetycznie urządzenie oczyszczania spalin z lotnych związków organicznych, jakie obecnie istnieje na rynku – mowa o instalacji RTO pozwalającej na oczyszczanie spalin z lotnych związków organicznych jak również benzoalfapirenu. Instalacja działa w Zakładzie Tokai Cobex Polska w Nowym Sączu.

– Jako odpowiedzialna społecznie firma bardzo dużą uwagę zwracamy na nasz wpływ na środowisko naturalne, w którym żyjemy i pracujemy. Chcąc go zminimalizować sięgamy po najnowocześniejsze dostępne technologie i rozwiązania, które posłużą na lata. W związku z czym regeneracyjny utleniacz termiczny znalazł swoje zastosowanie w naszych polskich zakładach – wyjaśnia Prezes Zarządu Tokai COBEX Polska, Andrzej Hotloś.

Inwestycja w oczyszczanie spalin tą metodą została zapoczątkowana w zakładzie Tokai COBEX Polska w Raciborzu w  2012 roku. Ta w Nowym Sączu jest bardziej zawansowana technologicznie,j ej realizacja trwała niemal 2 lata a koszt inwestycji to ponad 24 mln zł.

– Do tej pory instalacja oczyszczania powietrza z procesu wypalania w Nowym Sączu opierała się na dwustopniowym oczyszczaniu poprzez zastosowanie szeregu elektrofiltrów i filtrów koksowych. W nowym układzie wspomniane filtry koksowe zastąpiono wysokosprawnymi jednostkami RTO. Instalacja wpłynie bezpośrednio na ograniczenie już przekroczonego tła benzoalfapirenu i pyłów w Nowym Sączu, który zajmuje wysokie miejsce pośród najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce – mówi Piotr Repeta, Kierownik Działu Inwestycji Tokai COBEX Polska. – Na tę chwilę pracują już cztery jednostki regeneracyjnego utleniacza termicznego i trwają prace optymalizacyjne – dodaje.

Wyzwań w czasie realizacji inwestycji było sporo, a cały proces budowy porównać można do pracy na żywym organizmie – Nasze piece działają w trybie ciągłym i nie da się ich wyłączyć bez znaczących skutków ekonomicznych czy też ekologicznych – wyjaśnia Piotr Repeta. – To jak operacja na otwartym sercu. Wymieniając starą instalację na nową musieliśmy cały czas pamiętać o najmniejszym wpływie na emisję, a także o przerwach w produkcji – pokreślił Kierownik Działu Inwestycji Tokai COBEX Polska dodając jednocześnie, że ogromną pomoc przy realizacji budowy na etapie uzyskiwania pozwoleń, firma otrzymała ze strony Prezydenta Miasta Nowego Sącza, a także pracowników Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Nowym Sączu.

Szczegóły w materiale fimowym.

Skip to content