Mieszkanie „chronione” w Starym Sączu ma lokatora

W ubiegłym tygodniu do mieszkania „chronionego” w Starym Sączu wprowadził się pierwszy lokator. Mieszkanie jest prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej a z pobytu w nim może bezpłatnie skorzystać osoba, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Fot. starosądeckie.info

Mieszkanie o nazwie „Nowa nadzieja” mieści się w dawnej siedzibie OSP Stary Sącz.

Fot. starosądeckie.info

Skip to content