Sądecki poseł vice – przewodniczym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Poseł Arkadiusz Mularczyk, jako przedstawiciel Polski został dziś wybrany vice – przewodniczym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Polityk poinformował o tym na swim facebookowym profilu.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy – jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Jest ciałem obradującym, doradczym i nie posiada uprawnień prawodawczych – nie może stanowić prawa, norm prawnie wiążących – co wyraźnie odróżnia je od parlamentów narodowych. Zgromadzenie składa się z delegatów parlamentów narodowych poszczególnych państw członkowskich Rady. Reprezentacja poszczególnych państw członkowskich zależy od liczby mieszkańców i liczy od 2 do 18 mandatów. Polska delegacja składa się z 12 przedstawicieli oraz ich 12 zastępców, tj. 3 senatorów i 3 ich zastępców oraz 9 posłów i 9 ich zastępców. Skład Zgromadzenia jest odnawiany co roku w styczniu. W ciągu roku Zgromadzenie  spotyka się na 4 sesjach plenarnych, które odbywają się w Strasburgu. Języki oficjalne: francuski i angielski; języki robocze: niemiecki, włoski i rosyjski.

źródło: Facebook, www.sejm.gov.pl

Skip to content