Dzięki temu sprzętowi, mieszkańcy DPSów zobaczą najbliższych

Posłuchaj co mówi Marzena Rumel, dyrektor DPS w Klęczanach oraz Katarzyna Lisowska, dyrektor DPS w Muszynie

Cztery nowe laptopy z nowoczesnymi słuchawkami, kamerkami, głośnikami i myszkami trafiły do powiatowych Domów Pomocy Społecznej w Klęczanach i Muszynie. Kolejne cztery pojadą do DPS w Zbyszycach. Dzięki nowemu sprzętowi, mieszkańcy DPSów będą mogli kontaktować się ze swoimi rodzinami. Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa – od marca tego roku kontakt osobisty z bliskimi nie jest możliwy.

To bardzo długi czas – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Szczególnie dla ludzi starszych. Pozbawienie ich kontaktu z rodziną nie wpływa na nich dobrze. Dzięki sprzętowi, który dzisiaj przekazaliśmy paniom dyrektorkom DPSów, mieszkańcy będą mogli bez przeszkód nie tylko słyszeć, ale i widzieć najbliższych.

Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach zadania grantowego „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”, realizowanego w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ 2014-2020).

Laptopy i oprzyrządowanie przekazał dzisiaj do DPSów starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i wicestarosta Antoni Koszyk.

Bardzo dziękuję za ten sprzęt – mówi Marzena Rumel, dyrektor DPS w Klęczanach. – Do tej pory mieszkańcy naszego Domu mieli kontakt telefoniczny, ale brakowało im widoku osób bliskich. Czasami umawialiśmy rodziny, żeby chociaż przez okno zobaczyli się z naszymi pensjonariuszami – to była forma bezpieczna i zdecydowanie pozytywnie wpływała na osoby starsze, które u nas przebywają. Jednak nie wszystkie rodziny mogły się taki sposób kontaktować. Ten sprzęt ucieszy naszych mieszkańców tym bardziej, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas wyjątkowo rodzinny, więc na pewno będą szczęśliwi, mogąc zobaczyć i usłyszeć swoich bliskich.

Podobnie wypowiada się dyrektor DPS w Muszynie.

Do tej pory pracownicy łączyli mieszkańców z rodzinami ze swoich prywatnych telefonów – mówi Katarzyna Lisowska. – Jednak rozdzielczość telefonów i małe ekrany nie pozwalały osobom starszym, słabowidzącym i schorowanym na poznanie osób najbliższych. Teraz się to zmieni.

Na zakup ośmiu sztuk komputerów przenośnych wraz z osprzętem dla Domów Pomocy Społecznej, Powiat Nowosądecki pozyskał 32 960 zł.

Skip to content