Trwa rozbudowa Sądeckiego Hospicjum

Widać już mury nowego skrzydła hspicjum. O inwestycję zabiegano od lat, bo już teraz zaczyna brakować miejsc w placówce.

W nowym skrzydle zostanie zabezpieczoone dwadzieścia osiem miejsc, w tym cztery na potrzeby tzw. opieki wytchnieniowej, Koszt inwesycji to 3,5 mln zł, pierwsi pacjenci zostaną przyjęci pod koniec przyszłego roku.

Skip to content