Stary Sącz – nauka w systemie stacjonarnym

Od 1 września 2020 wszystkie szkoły podstawowe, przedszkole i szkoła muzyczna prowadzone przez gminę rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej. W nowym roku szkolnym 2020/2021 we wszystkich gminnych szkołach podstawowych, oraz szkole muzycznej naukę rozpocznie 2212 uczniów. we wszystkich szkołach podstawowych, szkole muzycznej oraz przedszkolu gminnym dla których Gmina Stary Sącz jest organem prowadzącym pracę zacznie 290 nauczycieli. Łączna liczba dzieci zrekrutowanych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych jak i w gminnym przedszkolu w Starym Sączu w nowym roku szkolnym 2020/2021 wynosi 355 dzieci.

 W nowym roku szkolnym rozszerzona została opieka świetlicowa dla uczniów w wymiarze ponad 300 godzin w tygodniu we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stary Sącz – informuje Barbara Porębska dyrektorka Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół – Lipiec i sierpień to też najlepszy czas na prace remontowe w szkołach. Podczas tegorocznych wakacji przeprowadzono remonty prawie we wszystkich placówkach oświatowych. Ich zakres jest różnorodny, wiele z nich stanowi kontynuację prac rozpoczętych już w trakcie roku szkolnego.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu wyremontowano dwie sale lekcyjne, toaletę dla uczniów, jak również plac rekreacyjny, w Szkole Podstawowej w Skrudzinie dokonano odświeżenia pomieszczeń świetlicy, przygotowano do użytku pomieszczenia w przedszkolu na ul. Staszica, w którym od 1 września 2020 r. będzie funkcjonował 1 oddział przedszkolny. Również od 1 września w rozbudowanym budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach rozpocznie funkcjonowanie tzw. „zerówka”, tym samym nie będzie oddziałów przedszkolnych w Barcicach Dolnych. Szkołą Podstawowa Nr 2 w Starym Sączu jak również Szkołą Podstawowa w Gaboniu pozyskała kilka komputerów jak i drukarek laserowych na potrzeby szkoły.

– Podjęliśmy wszelkie działania prewencyjne rekomendowane przez Ministra Edukacji, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego które pomogą zabezpieczyć uczniów  i nauczycieli przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  – dodaje burmistrz Jacek Lelek.

Skip to content