Stary Sącz – tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Starosądeccy radni, podczas sesji Rady Miasta przyjęli projekty uchwał, które mają pomóc przedsiębiorcom. Nie mamy wątpliwości, że niektórzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji dlatego zdecydowaliśmy, że trzeba jak najprędzej wprowadzić program wsparcia dla firm – mówi burmistrz Jacek Lelek – Firmy odczują mocno spowolnienie gospodarcze i staramy się robić wszystko, co w naszej kompetencji, by im pomóc.

Pierwszy projekt dotyczy  zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19.  Rada gminy mogła wprowadzić,w drodze uchwały, za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych. Planowane dochody na 2020 r. z podatku od nieruchomości od przedsiębiorców wynoszą około 6 076 117 zł. Utracone dochody w związku zapobieganiem, oraz zwalczaniem skutków COVID-19 szacuje się na kwotę około 620 000 zł. Zwolnienie obejmuje przedsiębiorców spełniających łącznie kilka warunków na przykład nieposiadających zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.03.2020 r. i  którzy nie później niż w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii wystąpią o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Drugi projekt dotyczy zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19. Należności przypadające od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakazami i ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą być na wniosek dłużnika umarzane w części nie przekraczającej 80%, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty na okres nie dłuższy niż 6 m-cy. Wniosek o udzielenie ulgi przedsiębiorca składa nie później niż 30 od dnia odwołania stanu epidemii wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków uprawniających do ulgi.

Skip to content