Będą dopłaty do wody dla mieszkańców Nowego Sącza

Mieszkańcy Nowego Sącza będą mogli korzystać z dopłat do wody i odprowadzania ścieków. Projekt w tej sprawie złożyli radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. W uzasadnieniu uchwały padły argumenty, że „w przeszłości, przez kilka lat, Rada Miasta Nowego Sącza korzystała z tego ustawowego upoważnienia. Dzięki temu, przez te lata, ceny za dostawę wody oraz odbiór ścieków dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza utrzymywały się na niezmienionym poziomie. W ubiegłym roku, ze względu na stanowisko Prezydenta Miasta Ludomira Handzla nie doszło do uchwalenia dopłat na 2020 rok. A w zamian za dopłaty do taryfy, w grudniu ubiegłego roku przyjęto prgram osłonowy, przeznaczony tylko dla określonej grupy osób. W ocenie wnioskodawców, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, pojawia się pilna potrzeba dodatkowego wsparcia mieszkańców, które będzie miało charakter powszechny i nie będzie uzależnione od spełnienia wielu uciążliwych formalności.

Dyskusja nad projektem uchwały trwała prawie trzy godziny. Uchwałę negatywnie zaopiniował prezydent Ludomir Handzel. W trakcie dyskusji padały także zarzuty, że wnioskodawcy nie wskazali źródeł finansowania a przekazanie pieniędzy na dopłaty może skutkować brakiem środków na przeprowadzenie inwestycji w mieście. 

Ostatecznie projekt przeszedł głosami radnych klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Wysokość dopłat to 2,03 zł netto do każdego metra sześciennego wody i 2,83 zł netto do ścieków. 

Dopłaty będą obowiązywać od maja do końca roku.

Skip to content