Do końca kwietnia uszyją 12,5 tysiąca maseczek

Spółdzielnia Socjalna Albert z Chełmka czy Społeczna21 Sp. z o.o. z Krakowa – to tylko dwie z pięciu społecznych małopolskich firm, które do końca kwietnia uszyją 12,5 tys. wielorazowych maseczek higienicznych. Maseczki te zostaną przekazane instytucjom pomocy społecznej i ich podopiecznym. Dzięki akcji, zatrudnione w przedsiębiorstwach osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, będą mogły utrzymać swoje miejsca pracy.

Zleceniodawcą usługi jest ROPS a firmy społeczne, które zajmą się szyciem maseczek działają przede wszystkim w branży usługowej (gastronomia, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, usługi opiekuńcze), dając zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym: osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnym czy bezdomnym.

Aktualnie –  jak przekonuje wicemarszałek Łukasz Smółka – przedsiębiorstwa, w związku z epidemią koronawirusa zanotowały duży spadek obrotów.

„Brak płynności finansowej tych firm może się przełożyć na ryzyko rozwiązania współpracy z zatrudnionymi. Zlecenie naszej instytucji jest realną pomocą dla tych przedsiębiorstw, a przede wszystkim dla ludzi, których los tak mocno doświadczył. Niejednokrotnie praca ta jest sensem ich życia. Liczymy, że przedsiębiorstwa otrzymają kolejne zamówienia, tak by mogły przetrwać ten najtrudniejszy czas” – dodaje wicemarszałek.

W ramach zlecenia przedsiębiorstwa społeczne zobowiązały się do zakupu materiału według podanej przez ROPS specyfikacji, a następnie do uszycia maseczek w określonej ilości i dostarczenia ich do siedziby jednostki przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Ale na tym nie koniec. Kolejnym etapem akcji będzie dezynfekcja, pakowanie i dystrybucja maseczek bezpośrednio do pracowników instytucji pomocy społecznej, a więc do pracowników socjalnych, opiekunów i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej oraz do mieszkańców i podopiecznych tych placówek. Jednak ten etap realizacji będzie przedmiotem odrębnego zlecenia dla kolejnej firmy społecznej.

Równolegle z akcją szycia maseczek realizowane są działania mające na celu identyfikację działających w Małopolsce wytwórców maseczek reprezentujących m.in. warsztaty terapii zajęciowej, fundacje czy koła gospodyń wiejskich. Zaangażowanie i gotowość tych instytucji do niesienia pomocy jest ogromna. Dzięki temu, ci którzy potrzebują dziś tego konkretnego wsparcia, mogą je otrzymać.

Akcja wystartowała 9 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia br. Na jej realizację zostaną przeznaczone środki pochodzące z projektu Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II.

Warto dodać, że w województwie małopolskim działa 50 przedsiębiorstw społecznych, w tym: 21 spółdzielni socjalnych, 15 spółek non-profit, 9 fundacji z działalnością gospodarczą oraz 5 stowarzyszeń z działalnością gospodarczą. Dziś większość z nich boryka się z problemami.

Skip to content