Granicę przekroczymy tylko w Chyżnem

Od północy z soboty na niedzielę w Małopolsce zamknięte zostały przejścia graniczne ze Słowacją w Winiarczykówce, Chochołowie, Łysej Polanie, Jurgowie i Niedzicy. Na przejściach na stałe działają patrole straży granicznej wspomagane przez policję oraz wojsko. Przekroczyć granicę, w ograniczonym zakresie można jedynie w Chyżnem. Po drugie stronie granicy swoje patrole rozstawili także Słowacy, ponieważ Słowacja także z powodu zagrożenia koronawirusem, zawiesiła możliwość wjazdu i opuszczania kraju.

Granicę w Chyżnem będą mogli przekraczać podróżujący samochodami osobowymi:

– obywatele Polski;

– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin;

– cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski;

– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski;

– cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów

Od niedzieli do odwołania Polscy obywatele, którzy wracają do kraju, są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Kwarantanna nie będzie obowiązkowa dla osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowców transportu kołowego – np. autobusów i busów.

Skip to content