Ruszyła akcja „Kaskadowy pomiar prędkości”

Dziś w całym kraju trwają działania związane z pomiarem prędkości na drogach. Policjantów będzie więcej i będą zwracać szczególną uwagę na szybkość z jaką poruszają się pojazdy. Działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości” mają na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dlatego funkcjonariusze będą reagować nie tylko na wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości, ale również na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

W 2019 roku kierujący pojazdami spowodowali ponad 26 tys. wypadków drogowych z czego prawie 6 300 powstało z powodu nadmiernej prędkości.

Zdarzenia drogowe, którym towarzyszy zbyt duża prędkość pojazdu kończą się najczęściej tragicznie. Mimo tego, że główną przyczyną powstawania wypadków w ubiegłym roku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to najwięcej osób zginęło w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu – w 2019 roku z tego powodu śmierć poniosło 770 osób.

Należy pamiętać, że nawet najbardziej bezpieczny samochód, przy rozwinięciu dużych prędkości nie daje gwarancji na przeżycie.

Policjanci, w ramach dzisiejszych działań, będą prowadzić pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Szczególną rolę podczas działań będą mieli policjanci z Zespołów pn. „SPEED”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim jak m.in. przekraczanie prędkości. W służbie będą używali najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestrator, a także ręcznych mierników prędkości z wizualizacją.

Największym nadzorem zostaną objęte m.in. miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.

Przypominamy również, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu całkowite panowanie nad pojazdem oraz dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

Skip to content