Ptasia grypa powraca

Wystąpieniu serii ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 zanotowano co prawda na terenie gminy Uścimów w powiecie lubartowskim (województwo lubelskie) ale ponieważ jej źródłem zakażenia są najprawdopodobniej dzikie ptaki, Powiatowy Lekarz Weterynarii zdecydował o konieczności podjęcia działań zapobiegających wystąpieniu choroby także w powiecie nowosądeckim.

Ptasia grypa jest chorobą zakaźną występującą powszechnie u ptaków, wywołaną wirusem grypy. Występuje na całym świecie i wszystkie ptaki są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych.

Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Większość z nich to odmiany łagodne o niskiej patogenności. Znane są jednak dwa szczepy o dużej patogenności, które mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności drobiu. Na ptasią grypę chorują nie tylko ptaki. Odnotowano wirus także u łaskunów, tygrysów, świń, kotów, psów i ludzi.

PLW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu aby zminimalizować ryzyko przeniesienia ptasiej grypy na ptaki utrzymywane w gospodarstwach. Należy też odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem dzikich ptaków (będących źródłem zakażenia) obiekty na fermach tak, aby nie miały one kontaktu z drobiem i paszą.

Należy także zachować szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski na fermach, gospodarstwach utrzymujących ptaki, szczególnie na tych zlokalizowanych w sąsiedztwie bytowania dzikich ptaków wędrownych. Co więcej – jak przekonuje Powiatowy Lekarz Weterynarii -trzeba pamiętać o tym, że personel ferm może być wektorem zakażenia ptaków na fermie w sytuacji nienależytego przestrzegania zasad bioasekuracji, Niezwykle ważne jest zwrócenie szczególnej uwagę na wykonywanie zabiegów oczyszczania, mycia i dezynfekcji wraz z ich szczegółowym dokumentowaniem. Zabiegi dezynfekcji powinny objąć środki transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy,

W razie zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian i objawów mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej należy o tym bezzwłocznie poinformować PLW.

Zalecane środki ostrożności obejmują także:

  • stosowanie jako jednego ze stałych elementów bioasekuracyjnych mat dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynku
  • zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt,
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą za zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne,
  • po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą i mydłem.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Skip to content