Powołano zespół parlamentarny ds. linii Podłęże – Piekiełko oraz Sądeczanki

Sądeccy posłowie Arkadiusz Mularczyk i Patryk Wicher pokierują pracami zespou parlamentarnego ds. rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce. Celem powołania zespołu ma być przede wszystkim zwiększenie dostępności komunikacyjnej Małopolski w szczególności poprzez budowę linii kolejowej Podłęże – Piekiełko oraz drogi szybkiego ruchu tzw. Sądeczanki.

Pod koniec stycznia w Warszawie ma się odbyć pierwsze robocze posiedzenie zespołu

Skip to content