Trzecia grupa wyszkolonych psów saperskich pojedzie na Ukrainę

Trzecia, tym razem najliczniejsza grupa psów wyszkolonych w ramach projektu Dyrekcji Generalnej do spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) została przekazana ukraińskim przewodnikom. Zwierzęta trafią do batalionu rozminowywania działającego w ramach sił zbrojnych Ukrainy.

14 czerwca br. na lotnisku w Łososinie Dolnej, koło Nowego Sącza odbyło się uroczyste przekazanie kolejnych 12 psów, które zostały wyszkolone w Belgii, w Polsce, we Włoszech, na Malcie, w Luksemburgu i w Finlandii. Psy trafią na służbę w Ukrainie.

W Polsce zwierzęta odbyły 14 dniowy turnus adaptacyjny, m.in. na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich podczas, którego ukraińscy przewodnicy mogli zapoznać się ze swoimi nowymi podopiecznymi i stworzyć dzięki temu zgrany zespół do wykrywania ładunków wybuchowych.

Pierwsze 18 psów zostało przekazanych w marcu oraz listopadzie 2023 r. i pracują razem ze swoimi ukraińskimi opiekunami pomagając w rozminowywaniu Ukrainy. Dzisiaj kolejna grupa 12 psów dołączy do ukraińskiej armii, wspierając Ukrainę nie tylko w rozminowaniu kraju czy wykrywaniu materiałów wybuchowych, ale również w wykrywaniu materiałów radioaktywnych.

W uroczystym przekazaniu psów przewodnikom ukraińskim uczestniczyli m.in.:

gen. bryg. SG Adam Jopek – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu,

Martin Schiefer – dyrektor w Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Migracji i spraw Wewnętrznych,

pułkownik Myhailo Kuzmenko  – dowódca ukraińskiego batalionu rozminowywania przyjmującego psy,

trenerzy szkolący psy z Austrii, Belgii, Finlandii, Luksemburga, Polski, Włoch, i Malty oraz funkcjonariusze i żołnierze służb ukraińskich.

***

Projekt Komisji Europejskiej dla Ukrainy obejmuje wyszkolenie 50 psów, które będą służyć ukraińskiemu społeczeństwu.

Odnajdywanie i unieszkodliwianie wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych czy materiałów radioaktywnych stanowi integralną część przywracania bezpieczeństwa cywilom, infrastrukturze i obiektom o znaczeniu krytycznym.

Pilotażowy program Komisji Europejskiej ma na celu wykrywanie materiałów radiologicznych, które mogły zostać wywiezione ze szpitali po rosyjskiej inwazji i ukryte przez przestępców. Specjalnie wyszkolone psy zostaną wyposażone w urządzenia służące do wykrywania tych substancji podczas przeszukiwań terenów wyzwolonych. Ta inicjatywa jest częścią ogólnych działań Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz materiałów wybuchowych.

Projekt realizowany jest z pełnym poszanowaniem unijnych zasad bezpieczeństwa zwierząt. Do tej pory żaden pies nie zginął ani nie został ranny podczas wykonywania zadań związanych z wykrywaniem materiałów wybuchowych lub rozminowywaniem. Komisja Europejska dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić psom odpowiedni sprzęt ochronny, który ma chronić je podczas wykonywania obowiązków służbowych. Psy zostały wyposażone w specjalne buty, okulary oraz specjalne szelki ochronne Dodatkowo, każdy pies został zaopatrzony w apteczkę medyczną, otrzymał specjalną budę transportową oraz dodatkowe wyposażenie i karmę na okres 1 miesiąca.

Skip to content