Czy powiat powróci do pomysłu budowy Urzędu Pracy?

Sporo emocji podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu wywołał temat budowy PUP. Do inwestycji przymierzano się w czasie, kiedy starostą był Marek Pławiak. W 2018 roku zostało przygotowane opracowanie a obiekt miał stanąć na działce starostwa w Nawojowej. Wówczas koszt inwestycji wynosił 11 mln zł.

Kolejny zarząd zrezygnował jednak z budowy. A jak mówił podczas sesji Marek Kwiatkowski, ówczesny starosta, decyzja o zaniechaniu inwestycji została podyktowana względami ekonomicznymi. Bardziej miało się opłacać wynajmowanie budynku przy ul. Nawojowskiej niż budowa nowego.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content