PiS zwycięża w wyborach do Rady Powiatu

PiS zdecydowanym zwycięzcą w wyborach do Rady Powiatu. Komitet wprowadza 18 radnych, co oznacza, że to PiS będzie decydować o wyborze starosty. Konkurencyjny komitet, założony przez starostę Marka Kwiatkowskiego, na którego liście także znalazła się cześć członków PiS, wprowadzi do rady 8 osób. Prawdopodobnie kandydaci z tego komitetu, którzy byli członkami PiS, zostaną wykluczeni z partii, o czym mówił jeszcze przed wyborami Pełnomocnik Powiatowy PiS Marek Pławiak.

Sądecka Wspólnota Samorządowa wprowadza 2 radnych, Koalicja Obywatelska tylko jednego.

KW PiS

 1. Tadeusz Zaremba
 2. Tomasz Skut
 3. Maria Szarota
 4. Paweł Łabuda
 5. Marek Pławiak
 6. Franciszek Kantor
 7. Zygmunt Opiło
 8. Aneta Kościelniak
 9. Antoni Koszyk
 10. Jan Gruca
 11. Anna Radzik
 12. Michał Nowak
 13. Janusz Cabak
 14. Przemysław Gajowski
 15. Stanisław Sułkowski
 16. Piotr Kotarba
 17. Zdzisław Kożuch
 18. Piotr Dyrek

KWW Silna Sądecczyzna

 1. Roman Potoniec
 2. Marek Kwiatkowski
 3. Wanda Stawiarska
 4. Zofia Nika
 5. Wojciech Ślusarczyk
 6. Józef Świgut
 7. Marian Dobosz
 8. Andrzej Lis

KWW Sądecka Wspólnota Samorządowa

 1. Jacek Kwit
 2. Emil Bodziony

KKW Koalicja Obywatelska

 1. Bogdan Kałucki
Skip to content