Oto nowy skład Rady Miasta Nowego Sącza

PKW podała oficjalne wyniki wyborów do Rady Miasta Nowego Sącza. Najliczniejszym klubem jest PiS, które wprowadzi do Rady Miasta 10 radnych. Funkcje radnego po raz kolejny będą pełnić – Iwona Mularczyk, Wojciech Piech, Ilona Orzeł, Michał Kądziołka oraz Piotr Dyrek. PiS wprowadza także 5 nowych radnych – wśród nich jest Antoni Rączkowski, który już kiedyś zasiadał w ławach rady miasta oraz debiutanci w tej roli – Kamil Olesiak, Ewa Stasiak – Kubacka (przewodnicząca komitetu społecznego STOP Spalarni). Miłosz Drożdż oraz Błażej Targosz.

Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla do rady wprowadza 9 radnych i są nimi: Artur Bochenek, Krzysztof Ziaja, Grzegorz Ledziński, Artur Czernecki, Leszek Gieniec, Dawid Dumana, Jakub Prokopowicz i Maciej Rogóż. Mandat radnego uzyskał także Ludomir Handzel, ale po objęciu przez niego funkcji prezydenta, do rady najprawdopodobniej wejdzie kolejny na liście Tomasz Dyda.

Dużym zaskoczeniem jest fakt, że Koalicja Obywatelska do Rady Miasta wprowadziła tylko 4 radnych (poprzednio było ich 6). Radnymi zostali – Grzegorz Fecko, Krzysztof Głuc, Tadeusz Gajdosz i radny poprzednich kadencji Mieczysław Kaczwiński.

Ani jednego kandydata do Rady Miasta nie wprowadziły komitety – WIOSNA 2024 Ryszarda Nowaka, Konfederacja i Błękitna Polska. W radzie miasta nie zobaczymy więc startujących radnych: Józefa Hojnora, Krystyny Witkowskiej i Teresy Cabały oraz startującego z listy KN Macieja Prostko.

Pomimo, że klub PiS będzie najliczniejszym klubem w radzie, to nie będzie miał większości, bo ta należy do koalicjantów, czyli – Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej.

Skip to content